Korduma kippuvad küsimused

 • Milline näeb välja kasutatavustest?

  Kasutatavustestimine on sisuliselt elementaarne veebilehe külastamine või -teenuse kasutamine, sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust. Testkasutaja tuleb meie kasutavuslaborisse, istub arvuti taha ning saab meie käest stsenaariumi, mille järgi peab ülesannet täitma hakkama. Stsenaariumid sõltuvad tootest, mida testime - näiteks e-panga puhul võime paluda leida oma IBAN-number või lähim sularahaautomaat.

 • Kas kasutatavustestimine eeldab eelnevaid teadmisi või kogemusi?

  Ei, vastupidi! Kasutatavustestimise eesmärk on jälgida kasutajat loomulikus keskkonnas. See tähendab, et tulles testimissessioonile, peaksid püüdma unustada, et oled testimisel. Katsu käituda täpselt samuti kui käituksid sama veebilehte kodus külastades. Tasub meeles pidada, et testime veebikeskkonda või rakendust, kuid mitte testijat.
 • Kas saaksin sellisel juhul testimissessiooni läbida ka kodus?

  Meil on käepärast ka vastav tarkvara, korraldamaks testsessioone kodustes tingimustes, kuid üldiselt eelistame neid läbi viia siiski oma laboris. Põhjuseid selleks on mitmeid: alustades võimalusest testijat etemini juhendada ning lõpetades lihtsa tõsiasjaga, et meil on laboris kogu tehnika juba töövalmis ning ei vaja eraldi konfigureerimist.
 • Mis kasu on minust testimissessioonil?

  Kogu testija tegevus salvestatakse videole! Hiljem analüüsitakse kogu videomaterjal ning tuuakse välja huvitavamad osad - olgu nendeks positiivsed/negatiivsed tähelepanekud, testijapoolsed apsakad. Kui arvestatav hulk testijaid sooritab sama vea sessiooni jooksul, on tegu ilmselge kasutatavusveaga ning see märgitakse üles lõpp-raportis.
 • Kes on testimissessioonile oodatud?

  Lisaks testkasutajale on testimisele oodatud ka kõik teised asjassepuutuvad huvilised. Olgu nendeks kliendipoolse arendusmeeskonna liikmed või disainerid - testimist on võimalik reaalajas jälgida kas meie vaatlustoast või üle veebi. Kuna osad kliendid soovivad oma testidele vaid teatud profiilile vastavaid isikuid (tudengid/mehed/naised), võime paluda teil enne testimisele tulemist täita lühike küsimustik või ankeet. Samuti võime sõlmida testkasutajaga konfidentsiaalsuslepingu, mille eesmärgiks on kaitsta nii kliendi, meie kui ka teie kui testkasutaja andmeid.
 • Miks peaksin huvituma testkasutajaks tulekust?

  Meie kõigi ühine soov on kasutada tooteid ning teenuseid, mis on laitmatu kasutatavustasemega. Läbi meie on just Sinul võimalus panustada kasutatavama veebi loomisesse. Lisaks on meie kliendid alati oma testimismeeskonda varustanud tänutäheks tehtud töö eest erinevate kinkekaartide, meenete ja muu analoogsega. Kõige tipuks saab nautida kohvi, kringlit ning InterUX-i meeskonna toredat seltskonda. :)