Teenused
 • Kasutatavuse testimine

  Toote või prototüübi kasutatavuse testimise käigus palutakse kasutajail täita eelnevalt määratud toiminguid, mille kaudu saab täieliku ülevaade toote kasutatavusprobleemidest. Tõhusus, tootlikkus ja kasutaja rahulolu on võtmekriteeriumid, mida vaadeldakse ja mõõdetakse iga toote puhul. Ajakulu ja pausid, esinevad raskused ja vead, kogu toimingu lõpetamine ja isiklik rahulolu annavad kogupildi rakenduse vastuvõetavusest ja kasutatavusest. Soovitame testida mõlemas olukorras: enne kujundust, kui potentsiaalse kasutaja eelistused pole veel selged ja toote ümberkujundamiseks on vajalik leida kõik kasutatavusprobleemid, ning pärast kujundust, et kontrollida, kas probleemid said kõrvaldatud või mitte ning mida saaks teha lisaks, et parandada toote kasutamise kvaliteeti. Varases staadiumis testimine on kõige efektiivsem, sest vähendab oluliselt arenduskulusid.
  Meie kasutatavuse testimise labor
 • Kasutatavuse audit (eksperthinnang)

  Eksperthinnangu raames pakume teie tarkvara-, telefoni- või veebirakendusele tagasisidet firma spetsialistide 50-aastase kombineeritud kogemuse põhjal kasutatavuse valdkonnas. Ekspert suudab kiiresti leida toote peamised kasutatavusprobleemid ilma kasutajatepoolse testimiseta. Protsessi käigus saate pildi rakenduse peamistest puudujääkidest, soovitusi vajalike muudatuste osas ning kõrgetasemelise tegevusplaani toote ümbertöötlemiseks. Hinnang annab teile väga hea ülevaate toote lühiajalisest kasutatavusest ja sellega kaasneb nimekiri aspektidest, mis vajaksid esmajärjekorras muutmist, tihti pakkudes ka koheseid tulemusi.
  Kasutatavuse aruande projektid:
  Aeroflot Website : Expert Evaluation | Fortis Bancassurance Intranet : Expert Evaluation
 • Pilgujälgimine (Eye Tracking)

  Pilgu trajektoori jälgimine pakub teavet selle kohta, kuhu klient ekraanil vaatab. Pilgu liikumist vaadeldes on võimalik kindlaks teha kõige efektiivsemad kohad teabe leidmiseks ja alad, mis saavad vähem tähelepanu ning on tavakasutajate jaoks nii-öelda pimedad: mille piires kasutaja tegevus on häiritud või esinevad raskused. Pilgu jälgimist soovitame kindlasti kasutada graafiliselt külluslike kasutajaliideste puhul, kus informatsiooni tihedus on niivõrd suur, et võib esineda visuaalseid kadusid või kasutajad võivad jätta osa teabest tähelepanuta. Pilgu jälgimise mõõtmised viiakse läbi erivarustust kasutades ning tulemused esitatakse tavaliselt “temperatuurikaardina”, millel joonistuvad välja probleemsed alad. Meetod sarnaneb üldise kasutatavuse testimisega ning on väärtuslikuks lisaks detailsete tulemuste saamisel.
  Pilgujälgimisprojektid:
  Bilet Online Website : Designer's Inspection and Eye Tracking
 • Kasutajaliidese loomine

  Kasutajaliidest võib pidada rakenduse olulisimaks komponendiks - tegu on ühenduslüliga kasutaja ning tarkvara vahel. Omamata korralikku sidet kasutajaga, võib ka läbimõelduim rakendus minetada oma eesmärgi. Oleme valmis ulatama abikäe kasutajaliideste loomisel vägagi erinevate projektide puhul - meie senisesse kogemustepagasisse kuuluvad kasutajaliidesed erinevatele töölaua- ning veebirakendustele, kuid samuti ka interaktiivsetele seadmetele (piletikioskid). Kasutajaliidest luues asetame enim rõhku tehnilise funktsionaalsuse ning visuaalse kasutajasõbralikkuse tasakaalustamisel, loomaks rakenduse, mis on ühest küljest lihtsamini kasutatav, kuid teiselt küljelt oleks ka tulemuslik. Sellise tulemuseni jõudmiseks rakendame nii klienti oma ettevõtte ning kasutajaskonnaga, kujundajat kui ka kasutajaid, kelle peal testime loodud kasutajaliidese rakendatavust.
  Kasutajaliidese kujundusprojektid:
  Bilet Online : Complete Website Redesign | Aeroflot Touch Screen Kiosk: UI Design | Bilet Online Mobile Application : UI Design | Aeroflot ITSM Intranet : UI Design | Bilet Online : Complete Website Redesign
 • Mystery shopping

  Ettevõtte välise kuvandi ei kujunda vaid veebikeskkonna kasutatavus - olulisel kohal on ka suhtlus klientidega, kontori leitavus, vastamiskiirus kirjadele. Selliste omaduste objektiivne hindamine ettevõttesiseselt võib aga osutuda keeruliseks. Sestap pakume oma teenustevalikus ka üha populaarsemaks muutuvat "Mystery shoppingut" ehk testostlust. Võtame saladusloori all ühendust ettevõttega ning anname hinnangu erinevatele kriteeriumitele vastavuse osas - vastamise kiirus, teeninduse kvaliteet jne. Mystery shoppingu näol on võimalik saada kvaliteetset ning usaldusväärset infot oma ettevõtte reaalelulise kasutatavuse osas.
 • Etnograafilised uuringud

  Kasutajagruppide uuringud, mille raames kasutajaid jälgitakse nende loomulikes töö- ja elukeskkondades, avaldavad väärtuslikku informatsiooni. Peamised andmed saadakse jälgides töökeskkonda, kus kasutaja ei tegele üksnes testitava toote, vaid ka väliste faktoritega, mis võivad mõjutada kasutatavust. Märgime üles kõik, mis ümberringi toimub: suhtlemine kolleegide või klientidega, segavad telefonikõned või e-mailid, müra, valgustus, teised seadmed, asukoht jne. Kõik need faktorid võivad vähendada kasutamise tõhusust ega pruugi otseselt tootest endast sõltuda. Osa neist on võimalik kõrvaldada kasutajaliidese ümbertöötlemisega (suurem kiri, märguandesignaalid, klaviatuur jne). Meetod aitab koguda laias valikus elulisi näitajaid, et parandada toote kasutatavust.