Testkasutaja meelespea
  • Meile testimisele tulles arvesta ligikaudu kahetunnise ajakuluga. Kuigi ülesanded võivad lihtsad tunduda, võib vahest ka elementaarseim piletite broneerimine võtta üllatavalt kaua aega.


  • Kui alustad testimissessiooni, oleks soovitatav lülitada välja telefon ning keskenduda sajaprotsendiliselt ülesande täitmisele. Mõttelõnga katkemine võib põhjustada pisut ebaadekvaatseid tulemusi testimisel.


  • Kogu testimissessioon salvestatakse videole ning videomaterjal on hiljem nähtav projekti tellijale. Kolmandatele osapooltele videosid ei avalikustata.


  • Testkasutaja ning InterUX sõlmivad omavahel konfidentsiaalsuslepingu, mille alusel lepitakse kokku, et testija ei avalikusta informatsiooni testi kohta kolmandatele osapooltele ning täpselt samuti kohustub InterUX mitte avaldama informatsiooni või videomaterjali testkasutaja kohta.