Fortis Bancassurance Intranet : Expert Evaluation

Fortis oli firma, mis tegeles aktiivselt panganduse, kindlustuse ning investeerimishaldusega. 2007. aastal oli tegu revenüült maailma 20. suurima firmaga. 2008. aastal müüdi enamus firmast osadena maha, aktiivseks jäid vaid kindlustusega tegelevad sektorid. Tänasel päeval tegutsetakse Ühendkuningriikides, Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias, Luksemburgis, Hong-Kongis, Türgis ja Ukrainas. Kolm aastat tagasi läbiti brändimuutus ning tänasel päeval tuntakse firmat nime all Agesas. Üle maailma pakub ettevõte tööd 11 000 töötajale.

Probleem

Bankassurance e. pangakindlustus tähendab partnerlussueht panga ning kindlustusfirma vahel, kus kindlustuskompanii kasutab oma toodete müügiks panga müügikanaleid. Meil paluti läbi viia ekspertaudit Fortise pangakindlustuse sisevõrgule Vene turul.

Meie töö

Koostasime ekspertauditi sisevõrgurakendusesle ning seeläbi valmis 15-leheküljeline raport, kus oli välja toodud 175 kasutatavusviga koos soovituslike lahendustega. Lisaks koostasime karkassmudeli rakendusele, kus olid soovituslikud parandused välja toodud.

Ühe lisana tehtud tööle sai valmistatud ka 11.lehekülje pikkune juhis, kus on välja toodud näpunäited Intraneti kasutajaliidese ülesehitamiseks.